+ Navigate
LinkedIn

Grundlagen des internationalen
 Wirtschaftsvölkerrechts

Grundlagen des internationalen Wirtschaftsvölkerrechts

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi docens
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Hétfő, 14.00 – 15.20 (+10 perc szünet) / Tudásközpont 3422.

Nappali AJDINO2001 DFIN2001
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye Jó német nyelvtudás Jó német nyelvtudás
Kredit 6 4
Heti óraszám 2 2
Létszám 20
Szemeszter 1-10 1-10

Meghirdetési gyakorisága: félévente

Oktatás nyelve: német

Tantárgyi tematika: 
1. Begriff und Bedeutung des internationalen Wirtschaftsrechts – Globalisierung der Wirtschaftsbeziehungen
2. Rechtsquellen des internationalen Wirtschaftsrechts (Völkerrecht als Ordnung der zwischenstaatlichen Wirtschaftsbeziehungen, Recht der EU, internationale Abkommen, transnationales Recht, extraterritoriale Anwendung nationalen Wirtschaftsrechts)
3. Internationale Wirtschaftsordnung (Leitprinzipien, Subjekte, neue Weltwirtschaftsordnung)
4. Europäische Wirtschaftsordnung (Binnenmarkt und Marktfreiheiten, WWU, GHP, Verwaltungsvollzug)
5. Elementare Rechte und Pflichten der Staaten
6. „Good Governence” und weltwirtschaftliche Integration (Standards, Bedeutung der Verfassungs- und Wirtschaftsordnung)
7. Internationales Umweltrecht und internationale Wirtschaftsbeziehungen (sustainable development, Abkommen zum Schutz der Biodiversität und der Biosicherheit, Recht der Biotechnologie)
8. Streitbeilegung und internationales Verfahrensrecht (VR-Mechanismen, internationale private Schiedsgerichtsbarkeit, internationale Zuständigkeit nationaler Gerichte)
9. Warenhandel und Dienstleistungen I. : das WTO-System (Entwicklung, die Organisation, Handelsübereinkommen, Grundprinzipien, Regelung von Subventionen und Antidumping-Massnahmen, innerastaatliche Anwendbarkeit des WTO-Rechts)
10. Warenhandel und Dienstleistungen: Rohstoffabkommen, wirtschaftliche Zusammenschlüsse zur Liberalisierung des WDL-Verkehrs (Freihandelszonen, Zollunionen, Wirtschaftsgemeinschaften), internationales Kauf- und sonstiges Vertragsrecht)
11. Einzelne Dienstleistungsbereiche, internationaler Schutz des geistigen Eigentums
12. Internationales Unternehmensrechts (internationales Gesellschaftsrecht und Rechnungslegung, internationales Wettbewerbsrecht, int. Insolvenzrecht und Steuerrecht)
13. Währungssyteme und internationale Finanzleistungen (internationales Währungsrecht, Europäische Währungsordnung, internationale Finanzleistungen und Überwachung der Währungspolitik – internationale Verschuldungskrisen)

Félévközi ellenőrzés: 
Témakörönkénti zárthelyi dolgozatok

Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy

Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga

Az osztályzat kialakításának módja:
Zárthelyi dolgozatok és órai munka/prezentáció alapján.

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: 
Ziel dieses Seminars ist eine überblicksartige Einführung in das Wirtschaftsvölkerrecht, d.h. in das internationale Wirtschaftsrecht. Der Einfluss des Wirtschaftsvölkerrechts auf das nationale Recht ist inzwischen sehr gross geworden, internationales und nationales Recht sind stark miteinander verflochten. Wirtschaftsvölkerrecht ist somit das Völkerrecht der wirtschaftlichen Globalisierung: die praktische Bedeutung des Wirtschaftsvölkerrechts für den internationalen Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr ist kaum zu unterschätzen. Internationale Finanzleistungen und  internationale Verschuldungskrisen stehn heutzutage „hoch im Kurs”.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: 
1. Krajewski, Markus: Wirtschaftsvölkerrecht, C.F.Müller Verlag, Heidelberg 2006
2. Herdegen, Matthias: Internationales Wirtschaftsrecht, Verlag C.H.Beck 2008
3. Reader: Dokumente und Hand-outs im voraus und im Laufe des Seminars

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: 
Házi dolgozat / Hausarbeit

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint

A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint