+ Navigate
LinkedIn

Citizenship and Combating
  Crime in the EU

Citizenship and Combating Crime in the EU

Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet egyetemi docens
Dr. Mohay Ágoston Csanád adjunktus
Nemzetközi- és Európajogi Tanszék

Hétfő, 17.00 – 18.20 (+10 perc szünet) / Tudásközpont 3422.

Nappali AJDINO2301 DFIN2301
A tantárgyfelvétel előzetes követelménye - -
Kredit 6 4
Heti óraszám 2 2
Létszám 14
Szemeszter 1-10 1-10

Meghirdetési gyakorisága: félévente

Oktatás nyelve: angol

Tantárgyi tematika: 
1. The evolution of Justice and Home Affairs Cooperation in the European Union
2. The EU as an Area of Freedom, Security and Justice
3. The institutions of JHA cooperation (EUROPOL, EUROJUST, OLAF)
4. The concept of EU citizenship
5. Free movement of persons in the European Union
6. Asylum and migration policy of the European Union
7. Combating organized crime in the European Union
8. The European Arrest Warrant
9. The fight against terrorism within the framework of the EU
10. State surveillance in the EU and the Member States
11. Data protection mechanisms in the European Union
12. The priorities of the Stockholm Programme

Félévközi ellenőrzés: 

Félév végi számonkérés típusa: gyakorlati jegy

Jellege: írásbeli vizsga és szóbeli vizsga

A kurzus feladata a szakképzés céljának megvalósításában: 

The aim of the course is to analyze various, highly significant areas of Justice- and Home Affairs Cooperation in the European Union, paying attention also to the question of EU citizenship and how it relates to the free movement of persons in the Union. The course examines furthermore the strategic aims of the Stockholm Programme.

Jegyzetek, segédletek, szakirodalom listája: -

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatainak száma és típusa: -

A foglalkozásokon való részvétel követelményei: TVSZ szerint

A távolmaradás pótlásának lehetősége: TVSZ szerint