+ Navigate
LinkedIn

A vízhez való jog és a
 magyar alapjogvédelem rendszere

Időpont: 2013. március 29., péntek, helyszín: 7622 Pécs, Universitas u. 2/A. (Tudásközpont).

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, a Külügyminisztérium, valamint a PTE ÁJK Európa Központjának közös konferenciája.

A konferencia célkitűzése

Az Alaptörvény P) cikke bevezeti a nemzet közös öröksége fogalmat, amely a nemzedékek közötti igazságossághoz kapcsolódva az állam és polgárainak kötelezettségévé teszi a természeti erőforrások, valamint a kulturális értékek védelmét és megőrzését. Különösen a termőföldet, az erdőket, a biológiai sokféleséget és a vízbázisokat kell védenünk annak érdekében, hogy ezek lehetőleg változatlan formában átörökíthetők legyenek a jövő nemzedékek számára. A nemzet közös örökségének alkotmányjogi tartalma még nem kellőképpen kidolgozott, mindazonáltal lényeges előrelépést jelent korábbi alkotmányunkhoz képest, amely csupán az egészséges környezethez való jogot védte, és csak megemlítette az épített és a természetes környezetet. Ezeknek az alapértékeknek a kibontása hozzájárulhat egy olyan alkotmányos zsinórmérték meghatározásához, ami az alkotmányellenes jogalkotás korlátját képezve megjelöli azokat a kötelezettségeket, melyeket a jogalkotónak e különösen védendő értékek szabályozása során szem előtt kell tartania. Jelen konferencia a fenti aspektusok közül a vízhez való jogot és az ivóvízbázisok védelmét vizsgálja. A résztvevőket arra biztatjuk, hogy gondolataikkal segítsenek kijelölni ezen alapértékek védelmének alkotmányos határait.

A téma aktualitását jelzi az Európai Bizottság által 2012 októberében regisztrált „A Víz és a szennyvízhálózat emberi jog! A Víz közjó, nem árucikk!” elnevezésű európai polgári kezdeményezés. 2010 júliusában az ENSZ Közgyűlése a biztonságos és tiszta ivóvízhez való hozzáférést, valamint a megfelelő szennyvízhálózatot alapvető emberi joggá nyilvánította. A javasolt polgári kezdeményezés elsősorban azt kívánja előmozdítani, hogy az Európai Unió az Egyesült Nemzetek Szervezetéhez hasonlóan ismerje el és mindenki számára biztosítsa a vízhez és a szennyvízelvezetéshez való jogot. A Vízügyi Együttműködés Nemzetközi Évében, 2013 októberében a Magyar Kormány az Egyesült Nemzetek Szervezetével együttműködésben nemzetközi konferenciát szervez Budapesten. A Budapesti Víz Világtalálkozó megerősíti a víz és a szennyvízhálózat fenntartható fejlődésben játszott horizontális jelentőségét. A Világtalálkozó előkészítő rendezvényeként „A vízhez való jog és a magyar alapjogvédelem rendszere” című konferencia elsődleges célkitűzése, hogy lehetővé tegye a magyar tudományos közösség hozzájárulását az ENSZ keretében folyó nemzetközi erőfeszítésekhez.

A konferencia programja